Op onderstaande pagina's kunt u soortgelijke foto's vinden als op deze website zijn weergegeven:

Engelfriet

Rotterdams Gemeentearchief

Tweede Wereldoorlog . org