De foto’s die hier opgenomen zijn, heeft Wolter Wolters voor het grootste gedeelte gemaakt in het Oude Noorden van Rotterdam, tussen 1965 en 1995. Er zijn foto’s van straten, maar ook heel veel foto’s van ornamenten: kopjes, randjes, tegeltjes, glas-in-lood, deurroosters enz. Daarnaast zijn enkele foto´s uit het ´gezinsalbum´ toegevoegd, waarvan sommige ouder zijn dan 1965. Dat zijn foto´s die een beeld geven van Rotterdam uit die jaren.

Het zijn veel foto’s, maar het is lang niet alles wat er in het Oude Noorden aan de gevels te zien valt. Het is misschien ook wel ondoenlijk om álles vast te leggen; het is dus zíjn selectie van de Rotterdamse gevels. In ieder geval geven de foto’s een goed beeld van de versieringen zoals die eind 19e/begin 20e eeuw op de gevels werden aangebracht in dit stadsdeel.

Veel van wat is vastgelegd, is ook nu nog zichtbaar, maar er is ook veel verdwenen. Helaas is niet van alle foto’s bekend in welke straat ze genomen zijn, of welk huisnummer het betreft. Wij hebben zelf geprobeerd zoveel mogelijk gegevens alsnog te achterhalen, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Als de desbetreffende huizen gesloopt zijn, wordt het heel lastig. Maar misschien dat er toch nog iemand elementen herkent, of foto’s heeft die plaatsbepaling mogelijk maken. Dat geldt temeer voor gevels die nog steeds bewaard zijn. Mocht u een gevel of een detail herkennen en constateren dat de gegevens onjuist zijn, of helemaal ontbreken, wilt u ons dat melden? Dat kan via het emailadres hetoudenoordenrotterdam@gmail.com. Dan kunnen wij de foto van de juiste gegevens voorzien.